YoAśka.

117 tekstów – auto­rem jest YoAśka..

Przemyślenia. Sierpień 2017

Odkąd pa­miętam byłam osobą, która ciągle wspo­mina. Zaw­sze grze­bałam niepot­rzeb­nie w swo­jej pa­mięci. Nies­te­ty, nie pot­ra­fię inaczej. Nie raz miało to ko­losal­ne skut­ki, o których już nie będę wspo­minać. Pa­miętam każde stare [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 30 sierpnia 2017, 23:23

Pa­miętasz, jak la­ta te­mu poszliśmy na łąkę w le­sie? Zasnąłeś wte­dy, tak błogo. Po­tem przep­raszałeś, że zmar­no­wałeś da­ny nam czas na sen. Ja się cie­szyłam, bo mogłam zo­baczyć jak śpisz. Po­dob­no kiedy mężczyz­na za­sypia przy ko­biecie to znaczy, że jej ufa. Czyżby? 

myśl • 20 sierpnia 2017, 04:00

Kiedyś wi­dywa­liśmy się po kil­ka ra­zy w ty­god­niu. Dziś piszesz : „może kiedyś się spotkamy.” 

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 sierpnia 2017, 19:41

Złożyłabym Ci życze­nia z okaz­ji Twoich urodzin, ale prze­cież jes­tem "złą ko­bietą".
Daw­no o mnie zapomniałeś. 

myśl • 13 lipca 2017, 05:51

Nie Ciebie.

Całuję Two­je oczy
Nie Ciebie
Całuję Two­je wąsy
Nie Ciebie
Całuję Twój tors
Nie Ciebie.
Całuję Two­jego penisa
Nie Ciebie

Two­jego ducha chcę dotknąć. 

erotyk
zebrał 3 fiszki • 12 lipca 2017, 21:59

Kiedyś po­wie­działeś, że pew­na piosen­ka mówi o naszej miłości. Cze­mu nie spy­tałam "ja­kiej miłości"?"" Ja­ka piosenka"?

By­liśmy prze­cież przy­jaciółmi po moim nies­pełnionym wdechu Tobą. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 czerwca 2017, 14:51

Zo­baczyłam Two­je zdjęcie. Tak mi się nag­le przy­pom­niało, że bar­dzo lu­biłam te Two­je włosy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 czerwca 2017, 19:19

...

Pa­miętasz la­tar­nie?
Pat­rzy­liśmy na nie z dachu wieżow­ca.
Wyglądały jak duże świetliki.
Pa­miętasz mo­tor?
Pędze­nie 180km/h przez noc?
Pa­miętasz ry­baka?
Łowił w ry­by w akom­pa­niamen­cie noc­nej ciszy.
Noc była naszym sprzy­mie­rzeńcem.
Dla Ciebie pokonywałam [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 19 czerwca 2017, 08:52

Momenty

Mo­men­ty nas tworzą. Te błahe, które stają się ważne. Te wyjątko­we od sa­mego początku. Jedze­nie bu­dyniu z drugą osobą w środ­ku no­cy na obo­zie może być początkiem wspa­niałej przy­jaźni. Mała kłótnia przeobrażona [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 5 czerwca 2017, 21:55

***

Sku­pić się nie mogę
Ja­kaś mucha tu­taj lata
Za­raz ruszę nogę
Lub użyję bata
Skończy mi tu latać 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 22 maja 2017, 20:12
YoAśka.

''Większość ludzi ma jakiś kącik w duszy, do którego innym wzbrania dostępu.''

Zeszyty
  • ulub. – wszys­tko , co dob­re.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

19 sierpnia 2017, 20:04Cris sko­men­to­wał tek­st Kiedyś wi­dywa­liśmy się po [...]

19 sierpnia 2017, 19:59YoAśka. sko­men­to­wał tek­st Kiedyś wi­dywa­liśmy się po [...]

19 sierpnia 2017, 19:54Cris sko­men­to­wał tek­st Kiedyś wi­dywa­liśmy się po [...]

19 sierpnia 2017, 19:48YoAśka. sko­men­to­wał tek­st Wyleczyć? Ja nie wiem, [...]

19 sierpnia 2017, 19:45YoAśka. sko­men­to­wał tek­st Samotnosc to bar­dzo smut­na [...]

12 lipca 2017, 22:49piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nie Ciebie.  

12 lipca 2017, 22:44YoAśka. sko­men­to­wał tek­st Nie Ciebie.  

12 lipca 2017, 22:35piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nie Ciebie.  

12 lipca 2017, 22:34YoAśka. sko­men­to­wał tek­st Nie Ciebie.  

12 lipca 2017, 22:32piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nie Ciebie.