YoAśka.

129 tekstów – auto­rem jest YoAśka..

* * *

Stoisz i patrzysz
Na wprost mnie
Widzę zawachanie
W Twoich oczach
Jest coś i przy­ciąga moją uwagę
Mil­czysz
Po­wiedz to co chcesz
Nie to co po­winieneś
Naj­ważniej­sze to być szcze­rym
Wo­bec siebie i być zgodnym
Z sumieniem

Gładzisz mój policzek
"Tak będzie le­piej"
Nap­rawdę? Myślę
Że możemy spróbo­wać
'Wiesz... Nie możemy żyć bez siebie"
W Twoich oczach po­jawiają się iskierki
I strach co odpowiem
"Zde­cydo­wanie po­doba mi się ta myśl" 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 2 sierpnia 2018, 09:16

Śniło mi się, że było między na­mi tak jak daw­niej. Choćbym chciała, nie pot­ra­fię te­go zmienić. 

myśl • 30 czerwca 2018, 06:44

.

Uwodzić i jątrzyć
Uwielbiam
Żar i pożądanie
Pragnę
Ogień ciał i ma­gia zjednoczenia
Dotykaj
Całuj
Każdy mi­limetr ciała
Cze­ka na dreszcz

Roz­niecać płomień
Szep­tem przy uchu
Muśnięciem warg
Opuszka­mi palców
Za­pachem i oddechem
Zacznij i niech świat zniknie 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 14 czerwca 2018, 08:25

...

Poz­na­liśmy się "przypadkiem"
Nie wierzę w takie
I mniemam
Prędzej czy później i tak by się to stało
Jak małola­ty, bo ni­mi by­liśmy
Wie­rzy­liśmy, że to nas czas

Spa­cer to tu to tam
I tak mi­jał nam [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 6 czerwca 2018, 21:09

W moich snach widzę Ciebie, ciągle te­go samego. 

myśl • 19 maja 2018, 07:07

* * *

Gwiaz­dy świecą
A ja siedzę na pa­rape­cie i pat­rzę w niebo
W nadziei że ro­bisz to samo
I gdzieś w tym momencie
Połącze­ni jes­teśmy myślami
Chciałbym te­go, byś nie zapomniała
Jed­nak wiem, że to da­je ci cierpienie
Dla­tego zapomnij [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 19 marca 2018, 09:04

* * *

Ja­kież to dziw­ne od­czu­cie, gdy zna­lazłam się gru­pie Twoich "blis­kich zna­jomych", gdyż już daw­no jes­teśmy od­da­leni nie tyl­ko jeśli chodzi o od­ległość, ale co naj­ważniej­sze psychicznie. To zaszczyt... 

dziennik • 7 lutego 2018, 22:32

Pa­radok­sem smażyć mor­ta­delę na ole­ju kokosowym. 

myśl • 30 stycznia 2018, 12:11

Nies­te­ty zaz­wyczaj tak jest, że naj­bar­dziej in­spi­rujące jest nieszczęście. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 stycznia 2018, 11:36

Trwa dalej

Ty­le rzeczy między na­mi się wy­darzyło...Od ko­leżeństwa przez seks i miłość aż po niena­wiść i znów ko­leżeństwo czy przy­jaźń. Ja­kiś dziw­nym tra­fem wciąż jes­teśmy. Dla siebie. Kiedy trze­ba wspar­ciem. Ko­leżeństwem od niszczenia [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 8 stycznia 2018, 16:18
YoAśka.

''Większość ludzi ma jakiś kącik w duszy, do którego innym wzbrania dostępu.''

Zeszyty
  • ulub. – wszys­tko , co dob­re.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

2 sierpnia 2018, 09:48YoAśka. sko­men­to­wał tek­st Stoisz i pat­rzysz Na wprost [...]

2 sierpnia 2018, 09:39fyrfle sko­men­to­wał tek­st Stoisz i pat­rzysz Na wprost [...]

2 sierpnia 2018, 09:20YoAśka. sko­men­to­wał tek­st By miłością na­pełnić świat, [...]

2 sierpnia 2018, 09:16YoAśka. do­dał no­wy tek­st Stoisz i pat­rzysz Na wprost [...]

30 czerwca 2018, 06:44YoAśka. do­dał no­wy tek­st Śniło mi się, że [...]

14 czerwca 2018, 08:25YoAśka. do­dał no­wy tek­st .  

9 czerwca 2018, 19:38yestem sko­men­to­wał tek­st ...  

7 czerwca 2018, 19:09fyrfle sko­men­to­wał tek­st ...  

6 czerwca 2018, 23:11jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st ...  

6 czerwca 2018, 21:43Badylek sko­men­to­wał tek­st Gwiazdy świecą A ja siedzę [...]